Popôrodná návštevná služba: novinka v starostlivosti už aj na Slovensku

Viete čo je popôrodná návštevná služba, kto ju poskytuje a za akých podmienok? Táto zaujímavá novinka sa týka Slovenska.

lekársky personál

Zmena s pozitívnymi ohlasmi?!?

V rámci rozšírenej zdravotnej starostlivosti, hradenej na základe verejného zdravotného poistenia, má každá žena po pôrode ale i pred, nárok na domácu ošetrovateľskú starostlivosť, poskytovanú pôrodnou asistentkou v domácom prostredí. Pôrodné asistentky v súčasnosti vykonávajú svoje povolanie väčšinou v nemocniciach či ambulanciách gynekológov. Ich kompetencie na základe odborných vedomostí a skúseností sú citeľne obmedzené.

Pôrodné asistentky (pozn: ďalej ako PA) sa preto usilujú o zmenu tohto stavu, ponukou nových foriem  starostlivosti o matku a dieťa, ktoré smerujú ku komplexnejšej starostlivosti v rodine i komunite. Prax sa teda rozširuje o komunitnú prácu, resp. povolanie. Základom tejto činnosti PA je poskytnúť bezpečnú, kvalitnú a humánnu- holistickú starostlivosť pre všetky ženy, ktoré majú nato rovnaké právo, ako iné ženy iných štátov EÚ ( Česká republika, Austrália, Nemecko, Poľsko, Ukrajina, ai).

Rodička sa nemusí obávať nekvalifikovaného človeka

Legislatívne normy v súčasnosti umožňujú PA odvádzať fyziologický pôrod. PA v pôrodnici vykonáva odborné pracovné činnosti ako je: príjem rodičky, asistencia pri nefyziologickom pôrode, starostlivosť o šestonedieľku, podpora dojčenia, vzdeláva ženu- rodinu a komunitu v rámci prevencie, zdravom životnom štýle, podporuje a ochraňuje verejné zdravie, robí administratívu, posudzuje zdravotný stav- vyhodnocuje diagnózy, meria VF, monitoruje fyziologický priebeh gravidity- pôrodu- šestonedelia, poskytuje kontinuálnu starostlivosť,.. a mnoho ďalších činností (viz. kompetencie PA). Na základe získaného kvalitného vzdelania na SR a získania licencie, sa nemusí verejnosť obávať nekvalifikovaných a neskúsených PA, skonštatovala prezidentka SKSaPA.

Čiže pôrodná asistentka (nie sestra – ako je v povedomí verejnosti), dokáže samostatne poskytnúť adekvátnu a štandardizovanú starostlivosť žene – matke a dieťaťu (aj) v ich prirodzenom prostredí, po stránke psychickej i fyzickej. Dokážu sa postarať o ženu hlavne v prenatálnom, natálnom i postnatálnom období. Súčasťou vzdelania býva aj starostlivosť o ženu v staršom a geriatrickom veku.

Odkedy bude novinka platiť?

Účinnosť tejto zmeny v povolaní PA nadobúda od 1.1.2024.

Načo máte nárok a kto to hradí?

Na základe prijatej novely, bude mať matka nárok na návštevu PA v domácom prostredí OSOBNE alebo ako ONLINE konzultáciu, v rozsahu od 20. týždňa tehotenstva. PA posúdi ženu z hľadiska behaviorálného, či je pripravená k pôrodu a tiež či má pripravené podmienky pre dieťa a pod.

Ďalšia starostlivosť zahŕňa psycho- fyzickú prípravu rodičky na pôrod, poradenstvo v oblasti tehotenstva, cvičenia, dojčenia. Erudovaná PA edukuje ženu o správnom dýchaní pri pôrode, vhodných polohách a možnostiach tlmenia bolesti pri pôrode. Za poradňu aj naďalej bude zodpovedný jej gynekológ. Po pôrode PA navštívi 1krát matku do 24hodín od prepustenia zo zdravotného zariadenia a ďalšiu návštevu naplánuje v šestonedelí (v súčasnosti je prvá kontrola matky až po šestonedelí!!!) Túto službu bude poskytovať PA, na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe + uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdrav. starostlivosti so zdrav. poisťovňou, v ktorej je matka- poistenkyňa zdravotne poistená( momentálne napr. Union, VŠZP).

Sestrička v pôrodnici, bábo

Ako to bude vyzerať v praxi?

Po prepustení do domáceho prostredia, si žena ( matka) – dohodne schôdzku s príslušnou PA do 24hodín. PA má k dispozícii potrebné pomôcky  k ošetreniu i vyšetreniu klientky (rukavice, fonendoskop, tlakomer, ai.) + príslušnú dokumentáciu. PA následne vykoná kontrolu- palpitáciou, auskultáciou, aspekciou: krvácanie, zavinovanie maternice, očistky, skontroluje popôrodné poranenie. Skontroluje stav prsníkov a spustenie laktácie (poradí, pomôže s nejasnosťami).

Poskytne informácie o vhodnom rehabilitačnom cvičení a športy po vaginálnom i cisárskom pôrode. Zistí stav vylučovania moču a stolice. Vyhodnotí stav hydratácie a príjmu vhodnej stravy kojacej matky. Nakoniec skontroluje aj dieťa a  sociálne podmienky, v ktorom bude vyrastať a navrhne ďalšie postupy. V prípade výskytu akýchkoľvek potiaží, odporučí návštevu ambulantnej starostlivosti. To isté prebieha pri druhej kontrole, v období šestonedelia.

Pôrodná asistentka – nie len ako vykonávateľka rozkazov..

Z historického pohľadu boli pôrodné asistentky kedysi samostatnejšie vo svojej činnosti, kým sa nedostali na povrch komplikovanejšie prípady, ktoré sa začali riešiť v nemocniciach lekármi. A potom v 50tych rokoch minulého storočia tieto všetky  kompetencie prevzali lekári a PA sa dostali do úzadia svojho povolania. Zo samostatnej PA sa tak rázom stala „vykonávateľka príkazov ordinácii“- lekárskych pokynov. Starostlivosť sa presunula do inštitúcií a tak sa asistentky z „terénu“ vytratili.. SKSaPA v momentálnej situácii stále rokuje a navrhuje zmeny v tomto ohľade, aby sa opäť vrátili pôrodné asistentky tam, kam patria a tým sa zároveň predišlo mylnej myšlienke, že PA vyvíjajú aktivity smerujúce k odvádzaniu pôrodov v domácom prostredí, hovorí prezidentka SKSaPA.  Aj keď, ktovie? Možno sa toto privilégium opäť vráti do súčasnosti….

Spracovala:  Lenka Šusteková

...

You must be logged in to post a comment Login

Pokračovaním návštevy webstránky súhlasíte s používaním Cookies podrobnosti

BABATKO.SK používa Cookies

Magazín BABATKO.SK k svojmu fungovaniu využíva reklamné plochy, ktoré môžu pracovať so súbormi cookies. Súbory cookies v konečnom dôsledku používa, pretože nemá na výber. Dnes takmer všetky stránky používajú Cookies. Cookies sú súbory, v ktorých sa nachádzajú údaje o vašich záujmoch, orientácii na určité konkrétne oblasti záujmov, vekovú kategóriu a tiež umožňujú reklamným plochám zaistiť relevantnú reklamu aj k pohlaviu. Tieto stránky neuchovávajú osobné údaje o Vašej osobe, žiadne citlivé údaje súvisiace s adresou, heslami, alebo ďalšími prístupovými údajmi do stránok, zabezpečených prostredí a podobne. Zberom cookies nedochádza k zachytávaniu hesiel, ani osobnej komunikácie. Využívať ich môže Facebook, Google, alebo mnoho iných systémov.
Toto hlásenie a upozornenie vyplýva z povinnosti európskych zákonov upozorňovať na zber a čítanie Cookies. Internetom nazvaný zákon ako absurdný, ukladá povinnosť portálom upozorňovať na zber cookies, ktorý je pritom bežnou súčasťou online práce s počítačmi viac rokov.
Používanie cookies najlepšie definuje prehlásenie samotného Google:

Ako používa spoločnosť Google súbory cookie


Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Súbory cookie používame na množstvo cieľov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov. Pozrite si zoznam typov súborov cookie, ktoré Google používa, a prečítajte si o tom, ako spoločnosť Google a jej partneri tieto súbory cookie používajú v inzercii. Naše pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako chránime pri používaní súborov cookie vaše osobné údaje a iné informácie.

Zdroj a kompletné vysvetlenie na: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Zatvor