Nástup dieťaťa do škôlky: príprava dieťaťa, postup a odporúčania

Nástup dieťaťa do škôlky predstavuje pre deti a rodičov veľký míľnik. Prináša so sebou prvé dlhšie a pravidelné odlúčenie dieťaťa od rodičov, prvé začlenenie sa do kolektívu, zmenu denného programu. Pre mnohých rodičov v sebe zmena tejto situácie vyvoláva istý druh stresu i obavy, ako a či to ich dieťa zvládne. Ale aj to, akým spôsobom sa na to s dieťaťom pripraviť.

dieťa kolektív a nástup do škôlky

Pre dieťa predstavuje nástup do škôlky veľkú zmenu v jeho doterajšom živote. Je to jeho prvý vstup do väčšej komunity, okrem toho, ide o komunitu jeho vrstovníkov. To, ako bude zvládať túto novú skutočnosť, ktorá prináša prechod z rodinného prostredia. Čiže odpútanie sa od jeho blízkych osôb, do nového prostredia – materskej školy, závisí do veľkej miery aj od rodičov, ich emocionálneho nastavenia dieťaťa, výchovy a pod.

Pred nástupom do škôlky by mali rodičia svoje dieťa na novú situáciu postupne pripravovať.

Pripravte dieťa na činnosti v škôlke

Pri príprave na škôlku treba myslieť aj na psychomotorický vývin dieťaťa, predovšetkým na rozvoj motorickej stránky dieťaťa a rozvoj reči. Dieťa pri nástupe do škôlky by už malo mať osvojené isté návyky a zručnosti, ktoré sú primerané jeho vývinovému obdobiu. Ak máte pocit, že v niektorej oblasti zaostáva, navštívte odborníka. Ak vaše dieťa napríklad po dovŕšení dvoch rokov nerozpráva, obráťte sa na logopéda. Pokiaľ zaostáva v pohybe, skúste zájsť za fyzioterapeutom.

Je dobré, ak s dieťaťom doma trávite čas aktivitami podobnými v škôlke: kreslením, maľovaním, učíte ho strihať, lepiť, robiť rôzne výtvarné aktivity, ktoré zvládne. Je tiež dobré, ak sa s ním naučíte jednoduchú básničku, či pesničku. Určite bude pre vás zábavné aj spoločné cvičenie, ktoré v škôlke bude tiež pravidelne absolvovať.

Precvičujte jemnú motoriku

V súvislosti s predošlým bodom rozvinieme ešte ďalšiu, veľmi potrebnú zručnosť, ktorou je jemná motorika, a ktorej rozvoj je pred nástupom do škôlky veľmi potrebný. Vhodnou alternatívou na precvičovanie aktivít na rozvoj jemnej motoriky, ktoré sú navyše odborne podložené, sú rôzne cvičné zošity, ktoré možno zakúpiť v kníhkupectvách alebo lepších papiernictvách či nájsť v podobe pracovných listov na overených internetových stránkach.

Cvičiť by rodičia s deťmi mali hlavne držanie pera. Jemnú motoriku môžeme precvičovať aj na jednoduchých aktivitách, akými sú krčenie papiera, trhanie papiera na kúsky. Do hry s dieťaťom zaraďujte aj skladanie kociek, lega alebo kreatívne aktivity, ako napríklad navliekanie korálok na šnúrku, prevliekanie šnúrky cez dierku, pracovanie s rôznymi hmotami, ako je piesok, plastelína, modelovanie s nimi, ich presýpanie.

Osamostatnite dieťa v bežnej činnosti

S dieťaťom môžete doma trénovať aj ďalšie zručnosti, akými sú samostatné pitie z pohára, jedenie lyžičkou a vidličkou. Od dieťaťa v škôlke sa už očakáva, že bude jesť a piť samo, bez pomoci pedagóga. Ďalšou činnosťou z dennej rutiny je cikanie do záchoda. Učte vaše dieťa, aby sa aj doma vypýtalo v prípade potreby samo na záchod a pripravte mu podmienky na to, aby sa dokázalo aj samo vycikať. Ako alternatívu môžete doma stále používať nočník, ale zoznamujte ho aj so záchodom, keďže v škôlke už bude cikať do záchoda, samozrejme menšieho, ako máte doma. Skúste vaše dieťa doma nechať aj samé sa obúvať a vyzúvať, obliecť a vyzliecť si jednoduché kúsky odevu. V škôlke to bude len vítané a aj dieťa sa viac osamostatní a uľahčí prácu aj vám doma.

Odplienkujte dieťa

Odplienkovanie dieťaťa je azda najčastejšou témou rodičov pred nástupom dieťaťa do škôlky a vo väčšine škôlok zároveň predstavuje kritérium na prijatie dieťaťa do daného zariadenia. Dieťa by pri nástupe do škôlky malo už vedieť ísť samostatne na WC a následne si umyť ruky s mydlom. Ak sa dieťaťu stane občasná malá „nehoda“, malo by to byť aj zo strany pedagógov ešte pochopiteľné a akceptovateľné. Zvýšiť pozornosť však treba, ak je odsledované, že tieto malé nehody sa stanú v dôsledku sekundárnej neurotizácie spôsobenej nástupom do škôlky, či už stresom z nového prostredia alebo separáciou od rodičov.

Začnite so vzdelávaním už doma

Skúste sa s vaším dieťaťom viac zamerať aj na jeho vzdelávanie. Pomaličky sa s ním učte čísla, rozprávajte sa o ročných obdobiach, naučte sa spolu farby, základné geometrické tvary. Naučte ho aj základné opozitá ako hore – dole, nízko – vysoko, málo – veľa a podobne. Skúste sa inšpirovať konkrétnym zoznamom určeným pre deti, ktoré do škôlky majú nastúpiť.

DIeťa v zime

Takáto pripravenosť dieťaťa, ktorú sme zhrnuli v predošlých bodoch, je nielen ukazovateľným faktorom jeho pripravenosti na škôlku, ale zároveň pre neho predstavuje oboznámenie sa s týmito činnosťami, ktoré už pre neho v škôlke nebudú cudzie a bude ich pravdepodobne aj lepšie zvládať. Zoznam zručností, ktoré by dieťa pri nástupe do škôlky malo ovládať, ľahko nájdete aj na internete, v odbornej literatúre a iných zdrojoch. Mnohé škôlky majú dokonca na svojich stránkach alebo nástenkách vypísané kritériá, čo by malo dieťa pred nástupom do škôlky vedieť.

Pripravte dieťa na to, čo tam bude robiť

Pred samotným nástupom do škôlky by ste sa mali v predstihu týždňov, možno i mesiacov s dieťaťom o škôlke rozprávať. Mali by ste mu vysvetliť, ako taká škôlka vyzerá, kto sa v nej nachádza, čo sa v nej robí. Tiež by ste dieťaťu mali vopred vysvetliť, že dieťa tam ráno odvediete a poobede si po neho prídete. Motivujte ho tým, že tam bude veľa detí, zaujímavých hračiek, aktivít, milé pani  učiteľky, vonkajšie ihrisko a podobne. Využite knihy, videá, choďte sa k nejakej škôlke prejsť. Takto sa dieťa postupne so škôlkou zoznamuje. Nebude pre neho predstavovať neznáme miesto, na ktorom sa ocitne a nebude vedieť prečo.

Použite vetu typu Keď som ja chodil(a) do škôlky, robil(a) som tam…

Skúste deťom porozprávať o tom, ako ste chodili do škôlky vy a čo ste tam robili. Alebo im len občas môžete povedať nejakú vetu, že aj vy ste chodili do škôlky a robili ste tam to a to, napríklad: „Keď som bola malá, v škôlke sme mali modrý kočiarik a bábikami, s ktorým som sa rada hrala“,  „Túto pomazánku, ktorú som ti dnes pripravila na raňajky, nám robili tety kuchárky v škôlke, keď som bola malá“, „V škôlke som mal pani učiteľku Soňu, ktorá ma naučila túto pesničku“…

Dieťa a tráva

Dieťa pochopí, že aj jeho opora, čiže rodič, do škôlky chodil. Vyvolá to v ňom pocit, že chodenie do škôlky bude bezpečné, že to bude aj pre neho v poriadku. Samozrejme, hovorte len o pekných veciach, napríklad, že tam boli také a také hračky, s ktorými ste sa radi hrali. Alebo že ste tam mali dobré pani učiteľky, varili vám tam chutné jedlo a mali ste tam veľa dobrých kamarátov. Určite sa vyvarujte akejkoľvek negatívnej poznámke. Ak má dieťa staršieho súrodenca navštevujúceho škôlku, môžete mu povedať, že aj braček alebo sestrička škôlku navštevuje, a ak je staršie, môže mu o tom porozprávať. V tomto prípade je pre vás jednoduché dieťa pred nástupom do škôlky zobrať aj do budovy materskej školy, čo iste ocenia.

Navštívte rôzne zariadenia v predpríprave na škôlku

Veľmi vhodnou prípravou dieťaťa na škôlku je návšteva nejakého zariadenia. V takom, kde bude dieťa v riadenej činnosti s kolektívom iných, pre neho cudzích detí. Ak je to vo vašich možnostiach, skúste sa v okolí poobzerať po detskej herni, záujmovom útvare pre malé deti. Alebo súkromnom centre podobnom detským jasliam, kde na pár hodín môžete svoje dieťa nechať. Je to ideálna voľba, ako si dieťa zvyká na kolektív, aktivity v ňom, prípadne i čas bez vás.

dieťa kolektív a nástup do škôlky

Pred nástupom do škôlky je potrebné myslieť aj na to, že sú okolnosti, ktorým by sa mali rodičia určite vyhnúť, lebo dieťaťu by pre bezproblémový nástup do škôlky akokoľvek nepomohli.

Nebuďte negatívni

Nikdy nerozprávajte o škôlke negatívne. Nehovorte vety typu: „Bude tam veľa hračiek, nie síce takých pekných ako doma alebo v herni, kam chodíme, ale snáď si niečo nájdeš.“ ,“Bude tam veľa detí, možno ti niektoré bude robiť zle, ale to nevadí“, „Budeš tam jesť nové jedlá, asi ti nebudú všetky chutiť, ale zješ to“ a pod. Samozrejme, na týchto a podobných vetách nie je nič zlé a o týchto témach sa treba s deťmi rozprávať, skúste ich však vynechať pred nástupom do škôlky. Dieťa ešte nemá so škôlkou konkrétnu odžitú skúsenosť a tieto vaše predbežné dohady mu môžu jeho dojem skaziť. Okrem toho dieťaťu vsugerujete negatívne očakávania od škôlky, a to iste nechcete.

Nezastrašujte

Mnoho rodičov využíva pred nástupom dieťaťa do škôlky zastrašujúce vety typu: „Veď počkaj, keď začne škôlka…“, „Veď počkaj, v škôlke takéto móresy prestanú…“, „Počkaj, veď uvidíš, v škôlke ťa dajú do laty…“ a pod. Keďže dieťa ešte škôlku nepozná, nevie si ju skonkretizovať a nevie, čo ho tam čaká, pripravuje sa na ňu práve cez tieto výstrahy a potom si ju môže predstavovať práve ako nejaké miesto, kde budú na neho veľmi prísni, zlí, kde bude cítiť strach… Je pravdepodobné, že pri takejto predstave do škôlky ani nebude chcieť ísť alebo tam pôjde s veľkým strachom. A to určite nechcete.

Nezamlčujte škôlku do poslednej chvíle

Skúste sa s dieťaťom o škôlke začať rozprávať s dlhodobým predstihom. Určite nie je vhodné, ak mu tesne pred nástupom oznámite, že do škôlky pôjde. Alebo ho tam rovno v jedno ráno zavediete. Na dospelých niekedy „terapia šokom“ platí, u detí s týmto však neexperimentujte. Mohlo by to síce vyjsť, ale určite je pre pokojnejší nástup dieťaťa vhodnejšie, ak je dieťa pripravené a dostatočne informované, kam ide, na ako dlho tam ide, kto tam bude a čo tam budú robiť.

Neurobte dieťaťu šok z vašej neprítomnosti

Pred nástupom dieťaťa do škôlky si musíte uvedomiť, že škôlka znamená pre dieťa aj odlúčenie od vás. Každé dieťa takéto odlúčenie zvláda inak, avšak určite ho na to skúste, ak je to u vás možné, pripraviť. Najprv ho môžete nechať na nejaký čas u starých rodičov, rodinných príslušníkov, neskôr môžete skúsiť detské herne. Dieťa si takto postupne zvykne na čas bez vás. Pre vás to zároveň  bude odozva, či a ako dlho dieťa bez vás vydrží a či s tým má alebo nemá problém.

Nástup do škôlky znamená pre dieťa veľké zmeny. Keď si dáte záležať na predpríprave, pre dieťa bude nástup do škôlky znamenať menší stres. Ak ho správne motivujete, bude sa tam dokonca tešiť.

dieťa kolektív a nástup do škôlky

...

You must be logged in to post a comment Login

Pokračovaním návštevy webstránky súhlasíte s používaním Cookies podrobnosti

BABATKO.SK používa Cookies

Magazín BABATKO.SK k svojmu fungovaniu využíva reklamné plochy, ktoré môžu pracovať so súbormi cookies. Súbory cookies v konečnom dôsledku používa, pretože nemá na výber. Dnes takmer všetky stránky používajú Cookies. Cookies sú súbory, v ktorých sa nachádzajú údaje o vašich záujmoch, orientácii na určité konkrétne oblasti záujmov, vekovú kategóriu a tiež umožňujú reklamným plochám zaistiť relevantnú reklamu aj k pohlaviu. Tieto stránky neuchovávajú osobné údaje o Vašej osobe, žiadne citlivé údaje súvisiace s adresou, heslami, alebo ďalšími prístupovými údajmi do stránok, zabezpečených prostredí a podobne. Zberom cookies nedochádza k zachytávaniu hesiel, ani osobnej komunikácie. Využívať ich môže Facebook, Google, alebo mnoho iných systémov.
Toto hlásenie a upozornenie vyplýva z povinnosti európskych zákonov upozorňovať na zber a čítanie Cookies. Internetom nazvaný zákon ako absurdný, ukladá povinnosť portálom upozorňovať na zber cookies, ktorý je pritom bežnou súčasťou online práce s počítačmi viac rokov.
Používanie cookies najlepšie definuje prehlásenie samotného Google:

Ako používa spoločnosť Google súbory cookie


Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Súbory cookie používame na množstvo cieľov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov. Pozrite si zoznam typov súborov cookie, ktoré Google používa, a prečítajte si o tom, ako spoločnosť Google a jej partneri tieto súbory cookie používajú v inzercii. Naše pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako chránime pri používaní súborov cookie vaše osobné údaje a iné informácie.

Zdroj a kompletné vysvetlenie na: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Zatvor